Музейная комната "Беларуская хатка"

Отчёт о работе музейной комнаты "Беларуская хатка" в 2020/2021 учебном году

31.05.2021
развернуть

Отчет

о проделанной работе за 2020/2021 учебный год

музейной комнаты «Беларуская хатка»

ГУО «Колосовская средняя школа Крупского района»

 

В 2020/2021 учебном году продолжила свою работу музейная комната «Беларуская хатка». Лекторской группой музейной комнаты были проведены запланированные на учебный год тематические экскурсии для учащихся школы, а так же  для гостей школы. Совместно с СДК «Кленовичи», творческой группой школы проводились выставки работ детей и их родителей, посвященные тематическим праздникам школы: Дню матери, Дню защитника Отечества, Дню весны (обрядовый праздник) и другие. Лекторская группа музейной комнаты принимала участие во всех внеклассных мероприятиях школы.

В 2021/2022 учебном году запланировано и дальше проводить работу с учащимися, педагогами и гостями школы, а так же содействовать с руководителями кружков школы, СДК «Кленовичи», краеведческим музеем г. Крупки.

свернуть

Совет музейной комнаты "Беларуская хатка"

31.08.2020
развернуть

Совет

музейной комнаты "Беларуская хатка”

2020/2021 учебный год

 1. Карпенко М.Ф. – зам директора по ВР
 2. Леонова Т.В. – рук. муз. комнаты
 3. Хатько С.В. – учитель англ. языка
 4. Хачиян Ярослав – учащийся 9 класса
 5. Вербилович Полина - учащаяся 9 класса
 6. Дубина Иван - учащийся 8 класса
 7. Якушенко Янина – учащаяся 8 класса

 

Структура совета музейной комнаты

 1. Сектор сбора и хранения материалов:
 • Леонова Т.В.
 • Якушунко Янина
 1. Сектор переписки:
 • Вербилович Полина
 1. Сектор экскурсий
 • Вербилович Полина
 • Хачиян Ярослав
 • Дубина Иван

- Якушенко Яна

 1. Сектор оформления экспозиций:
 • Хатько С.В.
 • Леонова Т.В. 

Состав лекторской группы

 1. Вербилович Полина
 2. Дубина Иван
 3. Хачиян Ярослав
 4. Якушенко Яна
свернуть

План работы музейной комнаты "Беларуская хатка" на 2020/2021 учебный год

31.08.2020
развернуть

План работы

музейной комнаты «Беларуская хатка»

2020/2021 учебный год

 

 1. Организовывать и проводить обзорные и тематические экскурсии для учащихся и гостей школы.
 2. Продолжить работу по обучению лекторской группы в подготовке и проведении тематических и обзорных экскурсий, внеклассных мероприятий, связанных с обрядовыми праздниками белорусов.
 3. Продолжить сотрудничество с СДК «Кленовичи» по оформлению совместных выставок творческих работ, проведению тематических экскурсий, народных праздников.
 4. Сотрудничать с руководителями объединений по интересам и факультативов школы, краеведческим музеем г. Крупки.

Перечень экскурсий

на 2020/2021 учебный год

№ п/п Название экскурсии Время проведения
1. Я вырос здесь, и край мне этот дорог сентябрь
2. Таямніцы беларускай хаткі октябрь
3. Адзенне беларусаў ноябрь
4. Крылы ільняныя – ручнікі декабрь
5. Коляда, Коляда, отворяй ворота! январь
6. Беларускі быт у 20 стагоддзі февраль
7. Масленица - праздник, наполненный радостью жизни март
8. В. В. Ковалёнок - лётчик-космонавт, почётный гражданин Крупщины апрель
9. Юность в боях за Родину май

 

свернуть

Экскурсия по музейной комнате"Беларуская хатка"

31.08.2020
развернуть

Экскурсія па музею

Паважаныя нашы госці! Мы з вамі апынуліся ў беларускай хаце. Звычайна ў хаце быў адзін ці два пакоі. Улетку гаспадыня выносіла ў першы пакой кросны, ткацкі станок, бо ў самой хаце горача, тут жа ўлетку спалі старэйшыя. Але мы з вамі разгледзім хату толькі з аднаго пакоя. Ля ўвахода, справа, печ. Каля печы – ухват, скавароднікі і іншыя прылады: дзяжа з вадою, сальніца, жорны – усё гэта бабін вугал.

Далей, за печчу, звычайна , знаходзіўся пол(нары) з сенніком, але мы з вамі бачым драўляны ложак, на ім таксама сяннік, засланы саматканай каляровай посцілкай.

Уздоўж астатніх дзвюх сцен ішлі шырокія лавы, часам з тканымі налаўнікамі. На іх сядзелі і ноччу маглі спаць, асабліва, калі былі госці.

Перад лаўкамі стол, засланы абрусам, на ім звычайна пакідалі хлеб, прыкрыты ручніком. За  абедам, у будні дзень, абрус  знімалі, і ўся сям’я садзілася за стол. Які быў заўсёды дужа белы, бо яго часта скрэблі нажом. Стол і лаўкі часцей былі з тоўстых дубовых дошак.

Ля той сцяны, дзе дзверы, стаялі куфры і ўзімку – гаспадыніны кросны.

З упрыгожванняў былі абразы на покуце, тканыя посцілкі і вядома ж ручнікі… Ручнікі на Беларусі заўсёды розныя, у залежнасці ад мясцовасці. Але арнамент у іх, часцей, геаметрычны. Пераважае жоўты, сіні, чырвоны, блакітны і іншыя колеры.

І крыху аб куфры. Ён у нас прыблізна такі як і ў іншых славянскіх хатах, хіба што большы памерам. Адрозненне ў колерах, якімі ён распісаны. Колеры беларускага куфра больш глухія: фіялетавы з чырвоным, карычневы з сінім і г.д.  таксама, на беларускіх куфрах маляваліся кветкі, стылізаваныя фігуркі людзей, коней і іншае.

                                          У пахучым куфры важка ўсё ляжала,

                                          Што сама бабуля працай рук прыдбала.

                                          Быццам водар з поля пранясло ля хаты,

                                          Так запахла лугам, чабаром і мятай.

       Дзякуй вам, што наведалі нашу “Беларускую хатку”!

свернуть

О работе музейной комнаты "Беларуская хатка"

31.08.2020
развернуть

О работе  музейной комнаты «Беларуская хатка»

Музейная комната «Беларуская хатка» основана 01.04.2005 года. Основные разделы музейной комнаты: орудие труда белорусов, ткацкие изделия, кружевоплетение и вышивание. К 60-летию Победы белорусского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне силами педагогов и учащихся оформлены экспозиции «Золотые звёзды Крупщины» и «Юность в боях за Родину».

Музейная комната работает благодаря инициативе, большой организационной деятельности педагогического и школьного коллективов. Музейная комната стала тем местом, где воплощены были замыслы и реализованы многие цели учителей и ребят по организации краеведческой работы в школе.

Оргкомитет музея, куда вошли учителя, учащиеся, ветераны педагогического труда определили цели и задачи историко-краеведческого воспитания; поиск и сбор материалов краеведческого характера; учет и хранение собранных экспонатов; использование материалов музея в образовательной работе.

В системе историко-краеведческого воспитания важное место занимает экскурсионно-массовая работа, которая предполагает подготовку и проведение экскурсий, а также использование музея в общественной жизни школы, включение его в единую систему научно-воспитательной работы школьного коллектива.

Лекторской группой разработан ряд экскурсий для разного звена учащихся, а так же для гостей школы. Внеклассная работа, проводимая в школьном музее, направлена на историко-краеведческое воспитание. Встречи учащихся с ветеранами педагогического труда, викторины по краеведению – всё это развивает интерес и углубляет знания в области истории родного края. Только в том случае, когда ведётся большая исследовательская работа по изучению родного края, когда собранные материалы для музея широко используются на уроках и внеклассных мероприятиях, только тогда учащиеся свою работу будут считать важной и необходимой. Таким образом, внеклассная работа музея является одним из источников обогащения учащимися знаниями родного края, воспитанию любви к нему и формированию гражданственных понятий и навыков, играет существенную роль в формировании патриотизма молодого поколения в идейно-политическом воспитании учащихся. Работа школьного музея вносит что-то новое в знания учащихся по истории родного края, углубляет и расширяет их.

Работа в музее невозможна без привлечения родителей и педагогов-предметников. Она обязательно предусматривает интегрированные уроки с учителями истории, белорусского языка и литературы, музыки. Подобные музейные уроки помогают ребятам больше узнать  о своём крае, о людях, которые его населяют, об их традициях – всё это закладывает основы духовно-нравственного формирования личности.

Лекторская группа постоянно работает над улучшением тематических экскурсий по быту белорусского народа, его традиций и культуры.

Поисковая группа занимается поиском и сбором материалов краеведческого характера.

В настоящее время  в музее ведется работа по сбору материала  о работе школы, о микрорайоне школы, о деятельности ОАО «Кленовичи», которое с момента основания школы является её неизменным шефским хозяйством.

Ответственным за работу музейной комнаты является

Таисия Владимировна Леонова

Контактный телефон: 8-1796-23810

свернуть